ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  • Μουσαφείρη Μαρία-Αριστέα (Αναισθησιολόγος)
  • Λιώσης Κωσταντίνος (Ορθοπαιδικός)