ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Γενική Οδοντιατρική
  • Καθαρισμός
  • Συντηρητική Θεραπεία Περιοδοντίου
  • Ενδοδοντική Θεραπεία (Απονευρώσεις)
  • Χειρουργική Θεραπεία (Εξαγωγές, Μικρές Επεμβάσεις)
 • Προσθετική
  • Κινητή (Οδοντοστοιχίες)
  • Ακίνητη (Στεφάνες, Γέφυρες)
 • Εμφυτεύματα
 • Διαταραχές της σύγκλεισης
 • Διαταραχές της Κροταφογναθικής Διάρθρωσης
 • Αντιμετώπιση βρυγμού (σφίξιμο ,τρίψιμο των δοντιών)